Kwalifikowane Usługi Zaufania

POZNAJ KORZYŚCI I WPROWADŹ JE DO SWOJEJ FIRMY
Cyfryzacja | Bezpieczeństwo | Zaufanie | Wiarygodność | Paperless
USŁUGI KWALIFIKOWANE

Podpis kwalifikowany

Kwalifikowany podpis elektroniczny EuroCert to elektroniczny podpis, który posiada moc prawną podpisu odręcznego w obrocie elektronicznym dokumentów. Złożony za pomocą certyfikatu umożliwia jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej składającej podpis. W celów bezpieczeństwa przechowywany jest na urządzeniu kryptograficznym uniemożliwiającym jego skopiowanie.

Kwalifikowany podpis EuroCert umożliwia:
 • Podpis, dzięki wykorzystaniu kwalifikowanego certyfikatu, posiada moc prawną podpisu własnoręcznego w obrocie dokumentów cyfrowych na terenie całej Unii Europejskiej. Podpis jest wydawany dla osoby fizycznej na bezpiecznym urządzeniu, składającym się z czytnika i karty.
 • Usługa zgodna jest z wymogami Europejskiego Rozporządzenia eIDAS i Polskiej Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
Oprócz użycia podpisu elektronicznego w kontaktach z urzędami może być wykorzystany z powodzeniem do celów komercyjnych, ponieważ skraca czas zawierania umów cywilno-prawnych do kilku minut. Wysyłka mailowa podpisanego pliku pozwala zapomnieć o drukowaniu i wysyłce pocztą lub kurierem, co dodatkowo oszczędza pieniądze i usprawnia procesy przepływu dokumentów w firmie.
Kwalifikowany podpis EuroCert umożliwia złożenie podpisu w formacie PAdES (dedykowany do plików PDF) i XAdES (przeznaczony do wszystkich rodzajów plików).
USŁUGI KWALIFIKOWANE

Pieczęć kwalifikowana

Kwalifikowana pieczęć to usługa przeznaczona do sygnowania dokumentów w formie elektronicznej danymi organizacji. Jej wykorzystanie gwarantuje jednoznaczną identyfikację podmiotu, który jest jej autorem. Dużym atutem wykorzystania pieczęci jest niewątpliwy fakt zachowania integralności dokumentu. Jakakolwiek edycja pliku powoduje wyświetlenie komunikatu o braku spójności między opieczętowanym plikiem, a zmodyfikowaną wersją. Ponadto wykorzystanie pieczęci kwalifikowanej od EuroCert podnosi wiarygodność i identyfikuje tożsamość organizacji w świecie elektronicznym.

Użycie certyfikatu kwalifikowanej pieczęci znajdzie zastosowanie w przedsiębiorstwach, które:
 • Chcą zautomatyzować procesy i masowo podpisywać np. faktury (więcej informacji o tym rozwiązaniu znajdziesz w sekcji BIZNES B2B)
 • Zachować integralność i autentyczność przesyłanych dokumentów od momentu ich opieczętowania
 • Zaoszczędzić pieniądze i przechowywać dokumenty na nośnikach elektronicznych, bez konieczności druku i zajmowania nadmiernej przestrzeni do ich składowania
Certyfikat pieczęci może zostać umieszczony na dedykowanym czytniku, sprzętowym module bezpieczeństwa (HSM) klienta lub firmy EuroCert.
USŁUGI KWALIFIKOWANE

Znaczniki czasu

Usługa kwalifikowanych znaczników czasu polegająca na sygnowaniu dokumentów datą i godziną pobraną z Certyfikowanego Centrum Znakowania Czasem Eurocert. W momencie złożenia podpisu wywołany jest skutek prawny daty pewnej. To nadaje wiarygodności, że dokument lub podpis istniał w danej chwili. W przeważającej większości wykorzystywany jest razem z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Użycie znacznika czasu niesie ze sobą szereg korzyści:
 • antydatowanie dokumentu
 • niepodważalny dowód utworzenia dokumentu w określonym czasie
 • zabezpieczenie programów przed zawirusowaniem
 • zapewnienie bezpieczeństwa obrotu plikami w sieci
W przypadku braku użycia znacznika czasu w momencie podpisywania dokumentu data pobierana jest z urządzenia klienta.
USŁUGI KWALIFIKOWANE

Certyfikaty kwalifikowane zgodne z PSD2

EuroCert oferuje zestaw certyfikatów zgodnych z obowiązującą od 14 września 2019 dyrektywą PSD2 dotyczącą usług płatniczych i obejmujących wszystkie kraje członkowie Unii Europejskiej. Usługa przeznaczona jest dla podmiotów niebankowych (Third Party Providers) lub starających się o uzyskanie licencji instytucji płatniczej od Komisji Nadzoru Finansowego.

W skład zestawu wchodzi:
 • Kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej zgodny z PSD2 służący do elektronicznego poświadczenia danych osoby prawnej świadczącej usługi płatnicze
 • Kwalifikowany certyfikat uwierzytelnienia witryn internetowych zgodny z PSD2 umożliwiający uwierzytelnienia witryn internetowych i przyporządkowanie do osoby prawnej
Aby uzyskać certyfikat przedsiębiorstwo musi posiadać aktywną licencję wydaną przez KNF. Jeżeli starasz się o licencję i chcesz przetestować swoje rozwiązanie w Piaskownicy Komisji Nadzoru Finansowego zaopatrz się w Certyfikaty testowe zgodne z PSD2. Certyfikaty kwalifikowane zgodne z PSD2 wydawane przez dostawcę usług zaufania EuroCert są zgodnie ze specyfikacją techniczną ETSI TS 119 495 v 1.2.1.
USŁUGI KWALIFIKOWANE

Certyfikaty do Węzła Krajowego

Certyfikaty umożliwiające funkcję deszyfracji asercji i podpisywania żądań zgodną ze wszystkimi wymaganiami Węzła Krajowego Identyfikacji Elektronicznej, przeznaczone dla jednostek administracji publicznej Polski. Podłączenie się do Krajowego Węzła Tożsamości przy wykorzystaniu certyfikatów umożliwi stworzenie warunków i narzędzi do upowszechnienia usług cyfrowych, a co najważniejsze wdrożenie sprawnie funkcjonującej identyfikacji elektronicznej w Polsce. Docelowo stworzenie systemu umożliwi załatwianie spraw urzędowych z wykorzystaniem innych środków do identyfikacji niż Profil Zaufany np. uwierzytelnienie logując się danymi do banku. Bez wykorzystania Certyfikatów do Węzła Krajowego wydawanych przez EuroCert nie ma możliwości podłączenia się do systemu integrującego.
USŁUGI KWALIFIKOWANE

Certyfikaty niekwalifikowane

Certyfikaty umożliwiające podpisywanie, szyfrowanie poczty e-mail oraz plików. Dają gwarancje skutecznej ochrony przed fałszowaniem lub odczytaniem przesyłanych informacji przez niepowołane osoby. Zwiększają bezpieczeństwo prowadzenia korespondencji elektronicznej. Certyfikat niekwalifikowany nie jest równoważny z certyfikatem kwalifikowanym i nie wywołuje skutków prawnych podpisu odręcznego. Z powodzeniem może być wykorzystywany do komunikacji wewnętrznej lub między-firmowej.
USŁUGI KWALIFIKOWANE

Urządzenia kryptograficzne – czytniki, karty, *HSM*

KEM SYSTEMS oferuje urządzenia kryptograficzne niezbędne do właściwego korzystania z usług zaufania.

Wśród nich możemy wyróżnić:
 • Karty kryptograficzne niezbędne do przechowywania kwalifikowanego podpisu
 • Karty Gemalto ID Prime 3810 kompatybilne z aplikacją Źródło
 • Czytniki kart kryptograficznych
 • Czytniki do e-Dowodów
 • Sprzętowe moduły bezpieczeństwa (HSM) służące do zarządzania i przechowywania kluczy bezpieczeństwa. Zadaniem modułu bezpieczeństwa jest bezpieczne generowanie kluczy publicznych i zarządzanie poufnymi danymi kryptograficznymi w infrastrukturze klucza publicznego (PKI)
Szukaj